سفر تانرا پلانگذاری کنید

از journey planner، تقسیم اوقات ها و MyTranslink app تان برای رسیدن به مقصد نهایی خویش استفاده کنید. اینها به آسانی قابل استفاده اند و فشار های سفرکردن با ترانسپورت عامه را کاهش می دهند.

ما همچنان خدمات خاص را برای روزهای مهم و بعد از ساعات رسمی ارائه می کنیم. فراموش نکنید که از قبل پلانگذاری کنید: معلومات بدست آورید که چه زمانی این خدمات خاص شروع می شوند، تقسیم اوقات فعالیت آنها چه است و از کجا می توانید آنها را سوار شوید.

با ما سفر کنید

با ترانسپورت عامه می توانید به راحتی در ساحات جنوب شرق و مناطق دور درست کوینزلند سفر کنید.

فراموش نکنید که ویب سایت Translink را در روز سفر تان چک کنید – امکان دارد وقفه در خدمات موجود باشد که ممکن است بالای سفر تان تاثیر گذار باشد.

ما معلومات را راجع به موضوعات ذیل نیز تقدیم می کنیم:

تکت ها و کرایه ها

تکت ها

شما می توانید با استفاده از go card با Translink در جنوب شرق کوینزلند سفرکنید،مراجعه کنید بهQ card، Gold Coast go explore card یا یک تکت کاغذی.

  • go card حد اقل 30 فیصد نسبت به قیمت یک تکت کاغذی ارزانتر است. این کارت به آسانی قابل استفاده است و بطور اتومات کرایه صحیح را بشمول تبدیل کردن ها، کرایه های اوقات غیر بیروبار و تخفیف های مسافرین مکرر را که ممکن است مستحق آن باشید محاسبه نموده و از بیلانس کارت تان وضع می کند. می توانید از نزدیکترین محل go کارت کریدت اضافه کنید یا طریقه اضافه کردن کریدت اتومات را تنظیم کنید تا همیشه مقدار کافی پول برای مسافرت تان داشته باشید.
  • seeQ کارت یک طریقه آسان مسافرت و بازدید از جنوب شرق کوینزلند است. با یک seeQ کارت، شما 3 الی 5 روز حق سفر کردن در خدمات ترانسپورتی Translink را دارا می باشید.
  • Gold Coast go explore card یک طریقه عالی سفر کردن برای ملاقات کنندگان در گولدکوست است. با این کارت می توانید در بس ها و بس های برقی بشمول خدمات پارکهای تفریحی و میدان هوایی گولدکوست، سفرهای یکطرفه نامحدود صرف در گولدکوست داشته باشید.
  • تکت کاغذی یک تکت یکطرفه برای مسافرینی است که زیاد ذریعه سیستم ترانسپورت عامه سفر نمی کنند و همچنان برای ملاقات کنندگان مؤقت مناسب است و می توان جهت سفر کردن با بس ها، ترن ها و کشتی ها از آن استفاده کرد. شما می توانید یک تکت کاغذی یکطرفه را از داخل بس ها و کشتی ها و همچنان از استیشن های ترن و بس های برقی خریداری کنید.

go کارت در مناطق دوردست کوینزلند موجود نمی باشد. تکت های کاغذی برای خرید در ترانسپورت عامه موجود است.

کرایه ها

کرایه ها به اساس تعداد زون هائیکه در ضمن سفر تان از آنها عبور می کنید سنجیده می شوند – مراجعه کنید به کرایه های فعلی.

یک کرایه تخفیفی %50 نسبت به کرایه کلانسالان ارزانتر است و بعضی دارندگان کارت های تخفیفی مستحق سفر رایگان در Translink، qconnect و کشتی های منطقوی می باشند.

برای محاسبه کردن زون هائیکه در طول سفر تان در جنوب شرق کوینزلند چارج می شوید، پائین ترین زون محل سفر تانرا از بلند ترین زون منفی کنید، سپس یک را به آن علاوه کنید.

شما همچنان می توانید journey planner را برای محاسبه کردن کرایه یک سفر مورد نظرتان استفاده کنید.

راجع به Translink

ما خدمات بس ها، ترن ها، کشتی ها و بس های برقی را تنظیم و ارائه می کنیم و همچنان مسؤلیت ارائه معلومات برای مشتریان، فروش تکت و تاسیسات ترانسپورت عامه بدوش ما می باشد.

شبکه Translink مناطق جنوب شرق کوینزلند (بشمول Brisbane, Ipswich, Sunshine Coast و Gold Coast) را تحت پوشش خود دارد. ما همچنان خدمات را برای بعضی مناطق دوردست کوینزلند ارائه می کنیم.

جنوب شرق کوینزلند

Translink در امتداد 8 زونها، از Gympie در شمال آغاز و تا Helidon در جنوب و غرب، در نواحی جنوب شرق کوینزلند فعالیت دارد.

مناطق دوردست کوینزلند

شبکه ما نواحی منطقوی را در اطراف کوینزلند بشمول Cairns، Mackay، Toowoombaو Townsville احتوا می کند.

با ما تماس بگیرید

با استفاده از فورمه بازتاب نظریات ما سوالات و شکایات تانرا برای ما ابراز کنید – اگر سوالات شما راجع به go کارت تان باشد، بخاطر مقتضیات مسائل محرمیت شما باید برای ما زنگ بزنید.

به تیلفون شماره 30 12 13 از هرجای آسترالیا زنگ بزنید یا از خارج کشور به تیلفون +61 7 3851 8700 تماس بگیرید. اگر انگلیسی بلد نیستید، می توانید یک مکالمه سه جانبه را به کمک یک ترجمان تقاضا کنید.

ما همچنان می توانیم سوالات تانرا از طریق Facebook ، Twitter، یا بطور حضوری در مرکز معلوماتی مراجعین در بریزبن پاسخ دهیم.

معلومات مفید