راجع به TransLink

ما خدمات بس، ترن، کشتی و بس های برقی را در کوینزلند جنوب شرقی هماهنگ و عرضه می داریم و همچنان خدمات بس را در منطقه Cairns واقع کوینزلند ارائه می کنیم.

ما همچنان مسؤلیت ارائه معلومات مشتریان، تکت فروشی و تاسیسات ترانسپورت عامه را به عهده داریم.

ساحه خدمات ما

کوینزلند جنوب شرقی

TransLink در امتداد 23 زون ها و 7 منطقه در کوینزلند جنوب شرقی فعالیت دارد. شبکه ما در کوینزلند جنوب شرقی از Gympie در شمال تا Coolangatta در جنوب و الی Helidon در غرب ادامه دارد.

Cairns

شبکه ما در Cairns توسط Cairns Regional Council تعین می شود. این شبکه از Palm Cove در شمال، تا Gordonvale در جنوب و الی Redlynch در غرب گسترده است و شامل شهر Cairns و نواحی آن می باشد.

ساحه خدمات ما.

معلومات سفر

وظیفه اصلی TransLink ارتباط دادن اشخاص با مکان ها است.

اگر شما از کوینزلند دیدن می کنید یا یک باشنده کوینزلند هستید، مسافرت با ترانسپورت عامه در نواحی کوینزلند جنوب شرقی آسان است.

خدمات و تقسیم اوقات

خدمات بس، ترن، کشتی و بس برقی و تقسیم اوقات، نقشه ها و معلومات مسافه ها، به اضافه هرچیزیکه می خواهید راجع به تکت ها و کرایه ها بدانید و همچنان ‘طرز استفاده’ از بس، ترن، کشتی و بس برقی در رهنمای ما موجود است.

ما همچنان راجع به چیز های ذیل معلومات داریم:

ترتیب دهنده سفر

برای پلانگذاری سفر تان از ترتیب دهنده سفر استفاده کنید.

نمبر و نام سرک (بطور مثال، 16 Smith Street) را همراه با نام محل سکونت تان بنویسید. همچنان می توانید برای یک نقطه بارز یا نام یک ایستگاه بس، ترن یا بس برقی یا کشتی را در جای دومی بنویسید. بطور مثال، می توانید منطقه Gabba ، Brisbane Airport، Cairns Central Shopping Centre یا Enoggera station را جستجو کنید.

دیدار از کوینزلند

دیدار از کوینزلند جنوب شرقی

تماشای Cairns

سفر با استفاده از تکت های یکطرفه، دوطرفه یا هفته وار با تکت های Cairns. برای معلومات بیشتر، لطفاً به تکت ها، کرایه ها و زون های Cairns مراجعه کنید.

تکت ها و کرایه ها

تکت ها، کرایه ها و زون ها در کوینزلند جنوب شرقی

انواع تکت ها

با خدمات TransLink در کوینزلند جنوب شرقی card go در صورتیکه شما یک ملاقات کننده باشید، با یکseeQ card or Gold Coast go explore card (برای سفر در بس و بس های برقی در Gold Coast) تکت یکطرفه. شما همچنان می توانید یک تکت را بخرید.

card go

go card  یک تکت الکترونیکی است که بشما اجازه سفر کردن و تبدیل کردن را به تمام خطوط بس ها، ترن ها، کشتی ها و بس های برقی TransLink ذر کوینزلند جنوب شرقی می دهد.

این تکت به آسانی قابل استفاده می باشد و بطور اتوماتیک کرایه درست را حساب می کند، بشمول تبدیل کردن ها، سفر اوقات بی ازذحام و تخفیف های مسافرین دایمی که ممکن است شما مستحق آن باشید و سپس کرایه مذکور را از بیلانس کارت تان وضع می کند.

مرتباً در کارت تان از نزدیکترین محل go card پول علاوه کنید یا ترتیب اضافه کردن پول را بطور اتومات بگیرید تا همیشه مقدار کافی پول برای سفر کردن داشته باشید.

برای معلومات بیشتر لطفاً به حالات و شرایط go card مراجعه کنید.

طریقه استفاده از card go

در اثنای بالا شدن به بس یا کشتی، یا دخول به سکو یا استیشن ترن یا بس برقی، card go تانرا به ماشین کارت خوانی برای شروع سفر تان تماس دهید. اینکار را در زمان ترک کردن نیز برای ختم سفر تان انجام دهید.

اگر می خواهید به یک بس، کشتی یا بس برقی دیگر منتقل شوید، بازهم باید کارت تانرا در ماشین کارت خوانی برای شروع و ختم سفر تان تماس دهید، به استثنای مواقعی که می خواهید در عین استیشن از یک ترن به ترن دیگر منتقل شوید.

مواظب چراغ باشید و به صدای هارن گوش کنید:

بزرگسالان – چراغ سبز، یک هارن

اطفال، اشخاص مسن، تخفیف – چراغ زرد، 2 هارن

مقدار درست کرایه از کارت تان بطور اتوماتیک وضع می گردد و بیلانس باقیمانده کارت تان در صحفه ماشین کارت خوانی در زمان تماس دادن کارت تان قبل از خروج ظاهر می گردد.

برای کسب معلومات بیشتر، لطفاً به go card user guide ما مراجعه کنید.

از کجا می توانید card go را بخرید یا به آن پول اضافه کنید

یک card go را بخرید:

 • از طریق انترنت
 • از مغازه های  7 Eleven
 • از غرفه های تکت فروشی استیشن ترن
 • از ماشین های تکت فروشی ایستگاه بس یا بس برقی
 • از بعضی مغازه های پرچون فروشی بشمول غرفه های فروش اخبار و مغازه های خوراکه فروشی

به نزدیکترین محل تان مراجعه کنید یا به تیلفون شماره 30 12 13 هر زمان، 24 ساعت در روز، 7 روز در هفته زنگ بزنید.

تکت یکطرفه

تکت یکطرفه عبارت از تکتی است که با آن یکبار سفر کرده می توانید و برای مسافرینی است که با ترانسپورت عامه کم سفر می کنند یا اشخاصی که برای مدت کوتاه بدیدن کوینزلند آمده اند و این تکت را می توان در بس ها، ترن ها، کشتی ها و بس های برقی در کوینزلند جنوب شرقی استفاده کرد. شما می توانید یک تکت یکطرفه را از داخل بس ها و کشتی ها و همچنان از ایستگاه های ترن و بس برقی بخرید.

کرایه ها

برای سنجش کرایه تان در زمان سفر در کوینزلند جنوب شرقی، به زون ایکه می خواهد سفر کنید، مراجعه نمائید

کمترین زون ایکه می خواهید به آنجا سفر کنید از بلندترین زون منفی کنید، سپس یک را به آن علاوه کنید. این فورمول طرز درست محاسبه تعداد زون هایی است که شما پرداخت خواهید کرد. شما همچنان می توانید از تنظیم کننده سفر برای محاسبه کردن کرایه سفر مورد نظر تان استفاده کنید.

زون ها

TransLink خدمات خویشرا در سراسر 23 زون در کوینزلند جنوب شرقی عرضه می کند. کرایه ها طبق دو نرخ یعنی برزگسالان یا تخفیفی و همچنان به اساس تعداد زون هائیکه در طول سفر از آنها می گذرید، محاسبه می شوند.

این سیستم زون بشکل دایروی کار می کند، یعنی از زون 1 در مرکز شهر بریزبن شروع شده و بسمت شمال الی Sunshine Coast و Gympie، و در جنوب الی Gold Coast و در غرب تا Helidon ادامه دارد.

برای کسب معلومات بیشتر لطفاً به کرایه های فعلی و کرایه زون ها مراجعه کنید.

تکت ها، کرایه ها و زون ها در Cairns

تکت های یکطرفه، روزانه یا هفته وار برای فروش در داخل بس ها در Cairns موجود است.

کرایه ها به اساس تعداد زون هائیکه از طریق آن می گذرید، محاسبه می گردند. تعداد 11 زون در Cairns وجود دارند. مرکز شهر بریزبن در زون خاص (20) همراه با 10 زون دیگر که از Palm Cove در شمال گرفته تا Gordonvale در جنوب و الی Redlynch در غرب موقعیت دارد.

برای سنجش درست تعداد زون ها و قیمت تکت، لطفاً به نقشه شبکه زون های Cairns و سنجشگر کرایه زون ها و کرایه های فعلی مراجعه کنید.

طریقه رهنمایی

طریقه استفاده از بس

قبل از سفر

بالا شدن به بس

 • در ایستگاه بس طوری ایستاده شوید که دریور بس شما را ببیند
 • دست تانرا بلند کنید تا دریور بداند که شما می خواهید سوار بس شوید (بلند کردن دست).
 •  cardgo, seeQ card یاcard  Gold Coast go explore (برای سفر کردن با بس و بس برقی صرف در Gold Coast)، تکت یا پول کرایه تانرا باخود آماده داشته باشید.
 • دست تانرا بلند کنید تا دریور بداند که شما می خواهید سوار بس شوید (بلند کردن دست).
 • در وقت سوار شدن، کارت  cardgo, seeQ card یاcard  Gold Coast go explore تانرا به ماشین کارت خوانی که در بس موجود است تماس دهید، تکت از قبل خریداری شده تانرا به دریور بس نشان دهید، یا یک تکت از داخل بس بخرید – طریقه خرید تکت.
 • برای مسافرینی که از بس پائین می شوند حق اولیت بدهید.
 • بعضی خدمات بس پیش پرداخت می باشند و حرف‘P’ در پیشروی نمبر خط السیر آنها موجود می باشد. برای سوار شدن به بس، شما باید یک  cardgo، seeQ card یا یک تکت از قبل خریداری شده داشته باشید. مسافرین دارنده یک  cardgo یا seeQ card می توانند از دروازه پیشرو یا عقب سوار بس شوند. مسافرین دارنده تکت باید از دروازه پیشرو سوار بس شوند.

سفر با بس

 • بعد از سوار شدن، از ابتدا بسوی عقب بس بروید. اگر هیچ چوکی بیکار نیست، از دستگیره حفاظتی یا میله محکم بگیرید.
 • همیشه چوکی تانرا برای مسافرین نیازمند، مانند اشخاص معلول، اشخاص مسن، خانم های حامله و والدینی که با اطفال خردسن سفر می کنند، بدهید.
 • اگر می خواهید از بس پائین شوید، زنگ "توقف" را حد اقل 100 متر قبل از توقف تان فشار دهید. اگر مطمئن نیستید که در کجا باید پائین شوید، از دریور در زمان بالا شدن تان به بس بپرسید.
 • در صورت امکان برای پائین شدن از دروازه عقبی بس استفاده کنید.
 •  cardgo, seeQ card یاcard  Gold Coast go explore (برای سفر با بس یا بس برقی صرف در Gold Coast) تانرا در وقت پائین شدن از بس به ماشین کارت خوانی تماس دهید.
 • اگر می خواهید به یک بس، ترن، کشتی یا بس برقی دیگر منتقل شوید، اطمنیان حاصل کنید که در وقت خروج کارت تانرا به ماشین کارت خوانی تماس دهید و همچنان در وقت بالا شدن به بس، ترن، کشتی یا بس برقی بعدی اینکار را تکرار کنید.
 • به شرایط سفر TransLink مراجعه کنید.

طریقه استفاده از ترن

قبل از سفر

سوار شدن به ترن

 • در ایستگاه ترن، کارت cardgo یا seeQ card تانرا به ماشین کارت خوانی در دروازه یا سکوی استیشن ترن تماس دهید، تکت از قبل خریداری شده تانرا برای متصدی یا افسر بررسی تکت در استیشن ترن نشان دهید، یا یک تکت بخرید – طریقه خریداری یک تکت.
 • اگر با استفاده از یک کارت تخفیف سفر می کنید، اطمینان حاصل کنید که کارت تانرا همیشه با خود داشته باشید.
 • در سکو ی ترن منتظر ترن باشید و همیشه در عقب لین زرد ایستاده شوید.
 • به مسافرینی که از ترن بیرون می آیند حق اولیت بدهید.

سفر در ترن

 • بعد از سوار شدن، به داخل ترن بروید و از دروازه ها دور ایستاده شوید.
 • اگر هیچ چوکی بیکار نیست، از دستگیره های حفاظتی یا میله ها محکم بگیرید.
 • همیشه چوکی تانرا برای مسافرین نیازمند، مانند اشخاص معلول، اشخاص مسن، خانم های حامله یا والدینی که با اطفال خردسن سفر می کنند، بدهید.
 • در وقت ترک کردن استیشن ترن، کارت cardgo یا seeQ card تانرا به ماشین کارت خوانی تماس دهید.
 • اگر می خواهید به یک بس، ترن، کشتی یا بس برقی دیگر منتقل شوید، اطمنیان حاصل کنید که در وقت خروج کارت تانرا به ماشین کارت خوانی تماس دهید و همچنان در وقت بالا شدن به بس، ترن، کشتی یا بس برقی بعدی اینکار را تکرار کنید.
 • به شرایط سفر TransLink مراجعه کنید.

طریقه استفاده کشتی

قبل از سفر

سوار شدن به کشتی

 • در ایستگاه کشتی، در لین انتظار ایستاده شوید یا یک لین انتظار را در امتداد پیاده رو تشکیل دهید و بسمت چپ ایستاده شوید تا مسافرین بیرون رو بتوانند از سمت راست شما عبور کنند.
 • به مسافرینی که از ترن بیرون می آیند حق اولیت بدهید.
 • به کشتی زمانی سوار شوید که متصدی مسؤل برای شما علامت دهد.
 • زمان سوار شدن، کارت cardgo یا seeQ card تانرا به ماشین کارت خوانی که در کشتی است تماس دهید، تکت از قبل خریداری شده تانرا به فروشنده تکت نشان دهید، یا یک تکت از داخل کشتی بخرید- طریقه خرید یک تکت.
 • اگر با استفاده از یک کارت تخفیف سفر می کنید، اطمینان حاصل کنید که کارت تانرا همیشه با خود داشته باشید.

سفر در داخل کشتی

 • بعد از سوار شدن، یک چوکی در داخل یا در یک جای تعین شده در ساحه خارج کشتی برایتان پیدا کنید.
 • اگر هیچ چوکی بیکار نباشد، از دستگیره حفاظتی یا میله محکم بگیرید.
 • همیشه چوکی تانرا برای مسافرین نیازمند، مانند اشخاص معلول، اشخاص مسن، خانم های حامله یا والدینی که با اطفال خردسن سفر می کنند، بدهید.
 • بادرنظرداشت مقصد نهایی تان، ممکن است ایجاب کند که شما از پیشرو یا عقب کشتی خارج شوید – برای معلومات تان در مایکروفون اعلان می شود.
 • در وقت ترک کردن کشتی، کارت cardgo یا seeQ card تانرا به ماشین کارت خوانی تماس دهید.
 • اگر می خواهید به یک بس، ترن، کشتی یا بس برقی دیگر منتقل شوید، اطمنیان حاصل کنید که در وقت خروج کارت تانرا به ماشین کارت خوانی تماس دهید و همچنان در وقت بالا شدن به بس، ترن، کشتی یا بس برقی بعدی اینکار را تکرار کنید.
 • به شرایط سفر TransLink مراجعه کنید.

طریقه استفاده از بس برقی

قبل از سفر

سوار شدن در بس برقی

 • cardgo, seeQ card یاcard  Gold Coast go explore (برای سفر با بس یا بس برقی صرف در Gold Coast) تانرا در وقت پائین شدن از بس به ماشین کارت خوانی تماس دهید، یا یک تکت یکطرفه بخرید – طریق خرید یک تکت.
 • اگر با استفاده از یک کارت تخفیف سفر می کنید، اطمینان حاصل کنید که کارت تانرا همیشه با خود داشته باشید.
 • در ایستگاه بس برقی منتظر بمانید و همیشه در عقب لین زرد ایساده شوید.
 • به مسافرینی که از ترن بیرون می آیند حق اولیت بدهید.

سفر در داخل بس برقی

 • بعد از سوار شدن، به داخل بس برقی بروید و از دروازه ها دور ایستاده شوید.
 • اگر هیچ چوکی بیکار نباشد، از دستگیره حفاظتی یا نل محکم بگیرید.
 • همیشه چوکی تانرا برای مسافرین نیازمند، مانند اشخاص معلول، اشخاص مسن، خانم های حامله یا والدینی که با اطفال خردسن سفر می کنند، بدهید.
 • cardgo, seeQ card یاcard  Gold Coast go explore (برای سفر با بس یا بس برقی صرف در Gold Coast) تانرا در وقت پائین شدن از ایستگاه بس برقی به ماشین کارت خوانی تماس دهید.
 • اگر می خواهید به یک بس، ترن، کشتی یا بس برقی دیگر منتقل شوید، اطمنیان حاصل کنید که در وقت خروج کارت تانرا به ماشین کارت خوانی تماس دهید و همچنان در وقت بالا شدن به بس، ترن، کشتی یا بس برقی بعدی اینکار را تکرار کنید.
 • به شرایط سفر TransLink مراجعه کنید.

استفاده از قفسه تخته موج سواری (سرفنگ بورد)

 • درازی تخته موج سواری در بس برقی نباید بیشتر از 6 فوت باشد.
 • قفسه های تخته موج سواری در نزدیک واگون مرکزی موقعیت دارد. این واگون ها با علامت برچسپ در نزدیک دروازه علامت گذاری شده اند.
 • لطفاً سعی کنید که هرقدر نزدیکتر به این واگون ها سوار ترن برقی شوید تا اطمنان حاصل کنید که به آسانی تخته موج سواری تانرا در جال لازم آن گذاشته بتوانید.
 • تخته موج سورای تانرا روی قفسه بطور محفوظ الی رسیدن به مقصد تان نهایی قرار دهید.

با ما تماس بگیرید و کمک کنید

وظیفه اصلی TransLink وصل کردن اشخاص و مکان ها می باشد. برای دریافت کمک بیشتر، پرسیدن سوالات یا یشنهادات تان، لطفاً معلومات ذیل را بخوانید:

از طریق انترنت

سوالات تانرا بپرسید و ذریعه فرم انترنتی نظریات تانرا برای ما ارسال کنید.

آخرین اطلاعات خدمات را در مورد معلومات راجع به بس، ترن، کشتی و بس برقی چک کنید.

اظهاریه محرمیت
اگر موضوع در رابطه به card go تان است، به عوض تحویل کردن فرم برای ما زنگ بزنید. ما باید با شما حضوراً راجع به متقضیات محرمیت صحبت کنیم.

تیلفون

 • به تیلفون 30 12 13 از تیلفون خانه در هرکجای آسترالیا به قیمت معین شماره های مخصوص 13 زنگ بزنید. مکالمات از تیلفون های موبایل ممکن است قیمت تر برایتان تمام شود.
 • تیلفون کنندگان بین المللی – به شماره 8700 3851 7 61+ زنگ بزنید.
 • تیلفون کنندگان غیرانگلیسی زبان : به تیلفون شماره 30 12 13 زنگ بزنید و تقاضای یک مکالمه سه جانبه را به کمک یک ترجمان تقاضا کنید.
 • خدمات مددرسانی ملی (اگر ناشنوا هستید یا مشکلات شنیداری/گفتاری دارید) TTY : به تیلفون شماره 77 36 13 زنگ بزنید و شماره 30 12 13 را تقاضا کنید.
 • بگو و بشنو (مددرسانی گفتار به گفتار) : به تیلفون شماره 727 555 1300 زنگ بزنید و شماره 30 12 13 را تقاضا کنید.
 • مدد رسانی انترنتی : به خدمات مددرسانی ملی تماس بگیرید و شماره 30 12 13 را بخواهید.

ضمن اینکه ما از شما تقاضا می کنیم که برای ضروریات ترانسپورتی عامه تان مستقیماً با ما تماس بگیرید، ممکن است بعضی اوقات ایجاب نماید که مستقیماً با آپراتور در تماس شوید، بشمول زمانیکه در جستجوی اموال مفقودی، ترانسپورت به مکتب و سوالات راجع به دستیابی باشید.